سیستم های هوشمند IOT

سیستم های هوشمند IOT چیست ؟

Internet of Things چیست ؟

که گاهی به نام اینترنت اشیا (به انگلیسی Internet of Objects) یا به‌اختصار I.o.T نیز نامیده می‌شود، به شبکه‌های از اشیاء وسایل، دستگاه‌ها، نقلیه، ساختمان‌ها و سایر اقلام دارای نرم‌افزار، حسگر، محرک و قابلیت اتصال به شبکه گفته می‌شود که می‌شود. در محیط پیرامون ما قرار دارند. این اشیا یا چیزهایی که به اینترنت متصل هستند می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهای موجود در تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها، رایانه‌ها، گجت یا ابزارک‌ها، ساعت‌های هوشمند، تلویزیون‌ها و یا هر شیء دیگری که به نوعی به شبکه اینترنت متصل است، به‌صورتی که از راه دور کنترل می‌شود. مدیریت شوند

سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT چیست ؟

اتوماسون خانگی سیستمی هوشمند برای خانه است که خانه هوشمند نامیده می شود. یک اتوماسیون خانگی باید ویژگی هایی مثل روشنایی، آب و هوا، سیتسم ها و لوازم خانگی را نظارت و یا کنترل می کند.
کنترل از راه دور وسایل خانگی نیز بخشی از عملکرد اتوماسیون خانگی می‌باشد.
اگر اتوماسیون ها به اینترنت متصل باشند و بتوان آن ها را از راه دور نیز زیر نظر داشت همان مفهوم سیستم هوشمند بر پایه IOT است.
یکی از مهمترین ابزارهای هوشمند سازی، خانه در کاهش مصرف انرژی است. با توجه به مصرف انرژی این سیستم‌ها، سیستم‌های اتوماسیون خانگی می‌توانند تنها در کاهش مصرف انرژی مفید باشند زیرا مقدار کاهش مصرف آن‌ها بر انرژی بیشتر از مصرف انرژی خود آنهاست.
خدمات شرکت ما در زمینه اتوماسیون هوشمند بر پایه IOT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor turpis eu arcu sagittis, id sagittis justo suscipit. Aliquam erat volutpat. Integer finibus sem felis, luctus tristique ipsum efficitur quis. Fusce cursus quis risus fringilla tristique