ترانسمیتر ها

ترانسمیتر ها در دنیای کنترل فرآیند، ترانسمیتر دستگاهی است که سیگنال تولید شده توسط سنسور را به سیگنال ابزار دقیقی تبدیل می کند که نشان دهنده یک متغیر فرآیند در حال اندازه گیری و کنترل است. انواع ترانسمیترما می توانیم ترانسمیتر ها را بر اساس نوع سیگنال هایی که تولید می کنند گروه بندی کنیم: …

ترانسمیتر ها ادامه »